Magyarország

Egy elfeledett front: franciák nyomulnak előre Albániában

A háborús hírek rutinos olvasói 1918-ban már tudhatták, hogy ha egy eseményről egy magyar lap egyetlen cikket vagy cikkecskét hoz le, és címében is csak annyit árul el, hogy olasz, francia vagy angol hivatalos jelentésről van szó, akkor valamilyen baljós hír érkezhetett a frontokról. Nem volt ez másképp 1918. június 16-án sem, amikor egy háromnapos hírt hozott le a Magyarország című napilap. A június 13-ai keltezésű hír szerint sikeres francia előrenyomulásnak lehettek tanúi Albániában. A francia hadijelentés lényege az volt, hogy az újonnan elfoglalt területeken a katonák beásták magukat, legalábbis megerősítették állásiakat. Az előrenyomulás 15 kilométer mélységig jutott, és az Osztrák-Magyar Monarchiára nézve vészjóslóbb volt az, hogy az előretörés 80 kilométeres szélességben ért el eredményeket. Összességében 11 falut foglalt el és 310 foglyot szerzett az antant az albániai akció során. Francia csapatok 1916 óta harcoltak Albániában, ezek az erők eredetileg Dél-Albániában, Korcsa városában rendezkedtek be, itt ezután kikiáltották a „Korcsai Köztársaságot” is. Ez a köztársaság azonban nem volt hosszú életű, mert 1918 során a görögbarát erők kerekedtek felül Albániában. Themistokli Germenjit, a nem túl hosszú életű államalakulat vezetőjét is megölték, majd megszüntették Korcsa autonómiáját. Albániában sokféle haderő csapott össze az első világháború során, 1918-ban alapvetően a Monarchia csapatai álltak szemben az antanttal, az albán helyi erők egy része egyébként nem volt ellenséges a Monarchiával, így Albánia megszállását egyfajta „baráti megszállásnak” minősítették magyar történészek egy tavaly őszi kerekasztal-beszélgetésen a Politikatörténeti Intézetben.

Felhasznált irodalom:
Francia jelentés az albániai előnyomulásról = Magyarország, 1918. június 16.
Szegő Iván Miklós: Mementó 1917: frontok és megszállások az Isonzótól Srebrenicáig = HVG Online, 2017. november 1.
Réti György: Albánia sorsfordulói. Budapest, 2000.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Magyarország, 1918. június 16.
Francia jelentés az albániai előnyomulásról

Június 13. A Kamia Lenja hegynél hadműveleteinket sikerrel folytattuk. A jobbszárnyon előretolt osztagaink az északi gerincen Kukti felé Skumbi forrásáig nyomultak előre. Középen benyomultunk Sinopremtába, ahol nagy élelmiszer- és muníciókészleteket zsákmányoltunk. A balszárnyon tartjuk Gopest. Az elfoglalt terepen megerősítettük magunkat. Előnyomulásunk 15 kilométer mélységre és 80 kilométer szélességre terjed ki. Elfoglaltunk 11 falut s 310 foglyot ejtettünk.