Magyarország

Balul sikerült szuronynyelés

Címkék
Nagyvárad

„Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt” – amikor meghalljuk a legnépszerűbb antialkoholista szlogent, elsősorban az agy- és májkárosodásra, zálogházakban eladósodott családokra és a nagypapától örökölt zsebóra elkótyavetyélésére gondolunk, nem pedig a balul sikerült kocsmai virtuskodásokra. Utóbbiak jellemzően ártatlanok, az egyik kétkezi munkás a hasizmát ütögeti az asztal mellett, egy másik biliárdgolyóval próbál fejelgetni, azonban az efféle mutatványok mindig fokozott kockázatot rejtenek magukban, ha egy szúró- és vágófegyver is előkerül. A fiatal Ady Endre városát, a századelő Nagyváradját a „Pece-parti Párizsként”, a kultúra és a radikalizmus vidéki fellegváraként őrizte meg a kulturális emlékezet. Pedig már a „vér és arany városának” mindennapjaira visszaemlékező kabarészerzőnek, Nagy Endrének Egy város regénye című könyvecskéjéből is kiderül, hogy Nagyváradnak is megvolt a maga „alvilága” az ott állomásoztatott császári és királyi, ill. honvéd gyalogezredek krakéler katonáival és az alkoholt ipari mennyiségben fogyasztó „helyi erőkkel”. A Magyarország 1916. április 20-i számában számolt be Varga András vasúti munkás kocsmai mutatványkísérletéről, az ittas virtuskodó az „est győztese” szeretett volna lenni, de ez nem sikerült neki.

Felhasznált irodalom:
Aki szuronyt akart nyelni = Magyarország, 1916. április 20.
Nagy Endre: Egy város regénye. Budapest, 2001.

Készítette: Csunderlik Péter

Magyarország, 1916. április 20.
Aki szuronyt akart nyelni

Nagyváradról írják, hogy vasárnap éjjel egy korcsmában Varga András vasúti munkás mulatott néhány barátjával, akik közt egy szakaszvezető is volt. Mikor már Varga alaposan felöntött a garatra, virtuskodva kijelentette, hogy úgy le tudja nyelni a szakaszvezető szuronyát, mint akármelyik vásári komédiás. Barátai megkísérelték szándékáról lebeszélni, de az ittas ember nekiesett a szakaszvezetőnek, kirántotta a bajonettet és hirtelen a torkába dugta. A következő pillanatban felhördült és véresen bukott a földre. A mentők kórházba szállították, ahol megállapították, hogy a bajonett szétroncsolta a torkát.