Népszava, 1914

Az arisztokrata miniszterelnök a munkásokhoz megy tárgyalni, Józsefvárosba

„Esterházy Móric gróf dezignált miniszterelnök hétfőn délután megjelent pártházunkban s itt a pártvezetőség több tagjával értekezett a politikai helyzetről.” – e szűkszavú Népszava-hír hátterében ott van a magyar politika és társadalom Nagy Háború alatti átalakulása. Mert mi is mutathatná jobban az új időket, mint az a szimbolikus esemény, hogy 1917. június elején az új kormányfőjelölt, egy gróf megy el tárgyalni a munkások képviselőihez a hírhedt Conti utcába, a szociáldemokrata párt és a Népszava székhelyére? Ahol még ráadásul el is utasították Esterházynak azt az ajánlatát, hogy a szociáldemokraták államtitkári posztokon részt vegyenek a kormányában.
Ettől függetlenül a tárgyalások mindkét fél számára eredményesnek bizonyultak. Esterházy programjához és a kormányalakításhoz is megkapta a szociáldemokraták külső támogatását, míg a munkások és képviselőik fontos politikai szerepét és súlyát immár a hatalom csúcsán is nyíltan elismerték.

Felhasznált irodalom:
Esterházy pártunk vezetőségénél = Népszava, 1917. június 12.
Gróf Esterházy Móric a szocialistáknál = Az Est, 1917. június 12.
A kormányalakítás nehézségei = Budapesti Hírlap, 1917. június 12.
Varga Lajos: Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon, 1916–1918. Budapest, 2004. 48.

Készítette: Ignácz Károly

Az Est, 1917. június 12.
Gróf Esterházy Móric a szocialistáknál

Gróf Esterházy Móric hétfőn délután négy órakor felkereste a szociáldemokrata pártvezetőséget a párt Conti utcai házában, ahol a pártvezetőség több tagjával hosszabb ideig beszélgetett a politikai helyzetről. Értesülésünk szerint gróf Esterházy Móric ezzel a látogatásával azt akarta kifejezésre juttatni, hogy ő a szociáldemokrata pártot is, dacára annak, hogy a parlamentben képviselője nincs, politikai tényezőnek tekinti, és amint a többi politikai párt klubjában látogatást tett, úgy szükségesnek tartotta, hogy a szociáldemokrata párt vezetőségénél is bemutatkozó látogatást tegyen. Gróf Esterházy Móric látogatása azonban túlment a bemutatkozó látogatás keretén, mert a szociáldemokrata párt vezetőivel arról is tanácskozott, hogy minő módon lehetne a szociális reformok keresztülvitelénél a szociáldemokrata párt aktívabb közreműködését biztosítani.

Budapesti Hírlap, 1917. június 12.
A kormányalakítás nehézségei

[…]
Esterházy Móric gróf az utóbbi két napon állandóan tárgyalt a kisebbségi pártok vezéreivel és azokkal a politikusokkal, akiket kabinetjébe belevenni óhajtott. Sűrűn tárgyalt Vázsonyi Vilmossal, akinek minisztersége most már szintén bizonyos. A legélénkebb feltűnést azonban Esterházy Móric grófnak a szocialista párt vezéreivel folytatott tárgyalása keltette. A dezignált miniszterelnök ma délután kereste föl a szocialista párt Conti utcai házában a párt vezetőségét, velük hosszasan tanácskozott és mint értesülünk, meg is állapodott velük.
[…]
Az a hír alaptalan, hogy az új kormánynak szocialista minisztere vagy államtitkárja is lesz. Erre nincs is szükség, mert hiszen a szocialistáknak elég garancia követeléseik teljesülése mellett az, hogy Vázsonyi és Károlyi Mihály tagja lesz a kormánynak.