Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Az a tiszta női logika

A frontszolgálat alól – hazafias kötelesség ide vagy oda – sokan próbáltak kibúvót keresni. Akadt, aki a sorozóigazolványokkal manipulált, míg mások ennél radikálisabb eszközöket alkalmaztak: öncsonkításba menekültek. Néhányan pedig abban bíztak, hogy találnak egy jó ismerőst, akinek egy még jobb ismerőse révén felmentéshez vagy legalábbis könnyebb szolgálati beosztáshoz jutnak. Céljukat ugyan a legtöbbször nem érték el, de elsőrangú célpontként szolgáltak a csalók számára. Ezt használta ki Kovács Sándorné hímzőnő, akinek valószínűleg elege lehetett a varrótűből, és az emberi hiszékenységet kihasználva jutott több ezer koronához, amelyet vagy a frontszolgálat elől menekülni vágyók, vagy a harcoló katona szabadságoltatását kieszközölni akaró családtagok fizettek ki a számára. Tettét nem egyedül, hanem bűnsegéddel, bizonyos gróf Ráday Balázsné Frankó Gizellával karöltve követte el.
A két asszony „áldásos” működését már 1915 januárjában megkezdte, és a „közvetítésért” járó pénzből szépen gyarapodtak, mikor egyszer a grófnő rossz lóra tett, és olyan tisztet környékezett meg ajánlatával, aki ezt nemhogy nem értékelte, de a hölgyeket feljelentette a bíróságon. A két asszonyt 1916 júliusában tartoztatták le, börtön- és pénzbüntetést egyaránt kiszabtak rájuk. Az eset sokáig húzódott, a felek fellebbezése után a tárgyalás még 1917 áprilisában is tartott.
Ráday grófnőnek nem ez volt az első találkozása a törvénnyel. Még jóval a háború előtt, 1907-ben hitelezőtől volt hangos Fehérvári úti lakása. Ekkor éppen a hitelbe csináltatott, majd’ 200 korona értékű ruhanemű áráért jött (volna) a szabó – a grófnő óriási patáliát csapott, sámfázott cipővel fenyegetve a ruhakészítőt. Az esethez kihívott rendőrök számára hamar kiderült, hogy a hölgy lakásán egymást érik a botrányok, így hamar ejtették a szabó ellen felhozott vádat. Úgy tűnt, a nemesi cím sem rejt mindig vérbeli úrinőt.

Felhasznált irodalom:
Adós fizess! = Pesti Hírlap, 1908. január 4.
A „kegyelmes asszony” és a barátnője = Pesti Hírlap, 1916. július 30.
Szélhámos nők pöre = Pesti Hírlap, 1917. április 4.

Készítette: Kaba Eszter

Szélhámos nők pöre.
Pesti Hírlap, 1917. április 4.