Pesti Napló

Amerikai nagybácsik

Az Amerikai Egyesült Államokban élő kivándorló közösségek a háború előtt rendszeres kapcsolatban álltak Magyarországgal, ennek egyik formája volt a megkeresett pénz egy részének hazaküldése. A banki átutalás azonban ekkoriban még igencsak gyerekcipőben járt, az első átutalást a Western Union távírótársaság hálózatán csak 1872-ben ejtették meg. A pénzküldés leggyakoribb módja a csekk postai úton történő eljuttatása volt, amit aztán beválthattak egy banknál.
A világháború kezdetén a központi hatalmak elleni blokád miatt a postaforgalom bizonytalanná vált, a tenger alatti távírókábeleket pedig megrongálták. A pénzküldés iránti igény viszont nőtt, sőt, a kivándorlók körében még hadikölcsönt is jegyeztek. A megoldás az új technológia, a rádió – vagy szikratávíró – volt. Igaz, egy szikratávíróval küldött átutalásról rendelkező távirat szavanként 4 koronába került, de az amerikai háborús konjunktúra és az osztrák-magyar korona árfolyamának esése miatt ez is belefért.

Felhasznált irodalom:
Szikratávírón küldött amerikai pénz = Pesti Napló, 1916. július 30.

Készítette: Egry Gábor

Szikratávírón küldött amerikai pénz. Pesti Napló, 1916. július 30.
Szikratávírón küldött amerikai pénz.
Pesti Napló, 1916. július 30.