Népszava, 1914

A százéves képviselő halála

201 éve született és 100 éve halt meg Madarász József (Nemeskisfalud, Somogy megye, 1814. augusztus 27. – Kispest, 1915. január 31.) országgyűlési képviselő, a legidősebb megválasztott és legidősebb aktív képviselő cím birtokosa. Madarász parlamenti tevékenysége is rekord hosszúságú volt: már 18 éves korában, 1832-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen, majd 1848-től haláláig a sárkeresztúri választókerület képviselője volt. A „szélső függetlenségi” politikustól a Népszava is elismerő nekrológgal búcsúzott, röviden összefoglalva pályafutásának főbb állomásait.
Családjában nem ő volt az egyetlen politikus. Bátyja, Madarász László országgyűlési képviselősége (1847–1849) mellett a forradalom alatt az Országos Rendőri és Postaosztály vezetője lett, majd a szabadságharc bukása után az USA-ba emigrált. A dualizmus idején pedig József fiai is parlamenti képviselők lettek: Madarász Jenő (1869–1872 és 1875–1892 között) és ifj. Madarász József (1905–1910).

További olvasmány:
Madarász József (1814–1915) = Országgyűlési Könyvtár. Évfordulók

Készítette: Ignácz Károly


Népszava, 1915. február 2.
Madarász József meghalt

Száz évet meghaladó élet után tért örök nyugalomra a legöregebb magyar képviselő, Madarász József. 1814-ben született Nemeskisfaludon, Somogy megyében és 18 éves korában, 1832-ben már ott volt a pozsonyi országgyűlésen, mint távollevők követe. 1848-ban választotta meg Sárkeresztúr követének és azóta mindig ő képviselte ezt a kerületet. Ellenjelöltje is csak 1910-ben akadt, mégpedig kettő, úgyhogy pótválasztáson jutott be csak a Házba. Mindig szélső függetlenségi, ’48-ban is ellenzéki volt, sőt Debrecenben is. Többször volt korelnök úgy a Ház megalakításánál, mint az elnökség üresedése folytán, legutóbb 1910-ben. A szabadságharc után 1856-ig fogságot szenvedett. Egyike volt ama hét képviselőnek, akik az 1867-i kormányt törvényellenesnek mondták ki és ellene voltak minden közösségnek Ausztriával. Mint ember és mint politikus egyaránt becsületes, egyszerű és önzetlen volt, szegényen halt meg most január 31-én Kispesten. Temetése kedden délután 3 órakor lesz a Kerepesi úti temetőben. A függetlenségi párt nagy halottjáról gyászjelentést adott ki.

Legutóbbi korelnöki székfoglaló beszéde, amely érdekes kortörténeti adat, így hangzott:
„Tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Midőn a képviselőház elnöki székét elfoglalom és azokat a képviselőket, akiket a nép igaz, meghamisítatlan akarata küldött a Házba, szívesen üdvözlöm… (Élénk helyeslés, éljenzés és taps a baloldalon.), nem fojthatom el egyúttal azon tények fölötti fájdalmamat, amelyeket a kormány törvénytelenül (Élénk helyeslés és taps a baloldalon, zaj a jobboldalon.), alkotmányellenesen elkövetett. Óhajtom, hogy a Ház a hazának, a magyar nemzetnek javára sikeresen működhessék.”