Az Est

A háború és a lélek – Herczeg Ferenc hátországban játszódó háborús regénye

„Herczeg Ferenc biztos vezéri képességgel tartja az első helyet az új magyar irodalomban is. Szellemének fénye, művészetének emelkedettsége, mesemondásának közvetlensége, előadásának fordulatossága Az arany hegedű című regényében a befejezettség ormán csillogtatja ezt a modern remekírónkat. A legszebb estéjét tölti el Az arany hegedű társaságában” – hirdették 1916 végén Herczeg Ferenc új regényét a lapokban. A kivételesen hosszú életű Herczeg – aki legalább hét különböző rendszert megtapasztalt Magyarországon, és úgy halt meg 1954-ben, hogy nem lehetett biztos abban, hogy írásait valaha kiadhatják-e újra – 1890-ben, 27 évesen futott be Fenn és lenn című regényével. Ezt a művét börtönben írta, ahova egy – leginkább az ellenfele számára – szerencsétlen kardpárbaj után került.
1916-ban Herczeget már írófejedelemként emlegették, aki elsősorban történelmi drámáival és regényeivel nyerte el ezt a címet, de nem állt távol tőle a „bestseller-írás” sem, persze a kor ízlése szerint. Saját irodalmi lapja volt, az Új Idők, és Jókaihoz hasonlóan – 1896 óta, több megszakítással – tagja volt az országgyűlésnek.
Az arany hegedű című regénye világháborús regény, amelynek egyik főhőse a háborút megélő asszony, Grácián Katalin, aki ápolónőnek áll, majd hűtlenné válik, elhagyja híres orvosprofesszor férjét, aki végül új, boldog kapcsolatban állapodik meg (míg a hűtlen nő természetesen elbukik). Ám a regényt nemcsak a részletesen és hitelesen kidolgozott alakok miatt dicsérték, hanem egyenesen a háború lelkének tolmácsolójaként, a háború szimfóniájaként méltatták.
Abban azonban, hogy a mindenki életét és gondolatait meghatározó háború miként befolyásolja az emberi lelket, a kritikusok között sem volt egyetértés. Herczeg első sajtóbeli alkalmazója, a Budapesti Hírlap szerint a háború mindenkit átalakított: „A háború mint óriási átfogó gondolat urává lesz mindeneknek. A háború a nagy ezermester, a mely átformált mindnyájunkat. A háború a nagy és egyetemes általánosság, a melynek csak egy, jellemző, speciális csele Arató István tragédiája. A háború átértékelt minden értéket, még a legnagyobbakat is, még azokat is, a melyeket örökké mozdulatlannak és megváltozhatatlannak hittünk. Mondjuk ki nyíltan: magát”. Az Est kritikusa viszont úgy látta, hogy a háború inkább lakmuszpapírként működik, a nyugalmi állapotban megbúvó, de létező tulajdonságokat nagyította fel: „A háború megrázza a világot és felkavar mindent, ami nagyszerű és gyalázatos az ember lelkében… De amit felszínre vet, az azelőtt is benn lappangott már a lelkekben! Kegyetlen dolgok ezek!”

Felhasznált irodalom:
Herczeg Ferenc új regénye = Az Est, 1916. november 19.
Sebestyén Károly: Az arany hegedű = Budapesti Hírlap, 1916. december 26.

Készítette: Takács Róbert

Herczeg Ferenc új regénye.
Az Est, 1916. november 19.