Pesti Napló

1918. október 28.: Magyar segítséggel veszi át a hatalmat a cseh nemzeti tanács Prágában

„A cseh nemzet átvette a kormányt” – írta a Pesti Napló 1918. október 29-én. A Monarchia utolsó napjaiban kinevezett közös külügyminiszter, ifjabb gróf Andrássy Gyula előzőleg elismerte a „csehszlovák” álláspontot, és amikor erről október 28-án megérkeztek az első táviratok Prágába, a függetlenségre és önállóságra régóta készülő csehek pillanatok alatt átvették a kormányzást a fővárosukban. A házakat fellobogózták, de nemcsak a „szláv trikolórt”, hanem az amerikai zászlót is kitűzték. „Az öröm felkiáltásaiba Wilson éltetése is belevegyült. A tereken és a főutcákon sok ezer ember gyűlt össze.” Közben a helytartóságon bejelentették a cseh(szlovák) aktivisták, hogy a nemzeti tanács átveszi a kormányzást. „Megígérték, hogy a rend és a nyugalom fenntartásáról gondoskodnak és kérték a tisztviselők támogatását. A helytartóság tisztviselői kézszorítással megfogadták, hogy a nemzeti tanács szolgálatába állanak.”
Ami a kormányváltást illeti, a Monarchia katonái még segédkeztek is a cseheknek a hatalomátvételben. Erről a Pesti Napló így számolt be: „a város központjában nagy utcai tüntetések kezdődtek, amelyek a késő esti órákig tartottak. Cseh katonák levették sapkarózsáikat és kokárdáikat s helyükbe vörös-fehér szalagokat raktak fel. Tisztek is így cselekedtek. Az állami épületekről levették a címereket és a császári sast s ezeket a Rudolfinumnál a Moldvába dobták”. A magyarok is aktív résztvevői voltak az eseményeknek: „Egy magyar ezred négy zászlóalja cirkált az utcákon”. A hír szerint a „parancsnok és a cseh nemzeti tanács tagjai között az a megegyezés jött létre, hogy a csapatok nem viselkednek ellenségesen a tüntetőkkel szemben, hanem csak a rend fenntartására őrködnek. Később a magyar katonaságot visszavonták. A felvonulások és a tüntetések a késő éjszakai órákig tartottak.”
A cseh fővárosbeli tüntetéseket a Monarchia egyik legmegbízhatatlanabb (cseh) alakulata kezdeményezte: a prágai háziezred, a 28. gyalogezred törzskara tevőlegesen vett részt az október 28-i eseményekben. A cseh hatalomátvétel és függetlenség kikiáltása valójában a csehszlovák állam megalakulásához vezető legfontosabb lépés volt, hiszen a szlovákok két nap múlva csatlakoztak deklarációjukban az új államalakulathoz. A csehszlovák függetlenség napja 1918. október 28. lett.

Felhasznált irodalom:
Proklamálták a cseh köztársaságot = Pesti Hírlap, 1918. október 15.
A cseh nemzet átvette a kormányt = Pesti Napló, 1918. október 29.
Bécsben cáfolják a prágai eseményeket = Pesti Napló, 1918. október 29.
A 28. gyalogezred kezdte a tüntetést = Pesti Napló, 1918. október 29.
Andrássy tárgyal a párizsi cseh-szlovák kormánnyal = Pesti Napló, 1918. október 29.
Czechoslovak Indepedence Day = Radio Praha

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Napló, 1918. október 29.
A cseh nemzet átvette a kormányt

Lefoglalta a tartománygyűlés helyiségeit — Nagy tüntetések késő estig — Magyar zászlóaljak ügyeltek a rendre — „A cseh szabadság ma kezdődött”

Prága, október 28. Amikor ma délelőtt az Andrássy-jegyzékről az első táviratok Prágába érkeztek és hírül hozták, hogy gróf Andrássy Gyula elismeri a cseh-szlovákok jogi álláspontját, és amikor ezt a hírt a Národní Listy különkiadásban terjesztette, a legtöbb magánépületet fellobogózták. A szláv trikolór mellett az amerikai csillagos lobogó is látható volt. Az öröm felkiáltásaiba Wilson éltetése is belevegyült. A tereken és a főutcákon Sok ezer ember gyűlt össze. Rögtönzött tribünökről a pártvezérek beszédeket intéztek a tömeghez.
Közben a csehszlovák állam nemzeti tanácsának négy póttagja a helytartóságra ment s miután a helytartó úton volt Bécs fele, helyettesének jelentették ki, hogy a nemzeti tanács a mai napon átveszi a kormányt, az eddigi törvényeket érvényben hagyja mindaddig, míg az alkotmányozó gyűlés új törvényeket hoz, illetve míg a külföldről visszatérő cseh delegátusok másként rendelkeznek. Megígérték, hogy a rend és a nyugalom fenntartásáról gondoskodnak és kérték a tisztviselők támogatását. A helytartóság tisztviselői kézszorítással megfogadták, hogy a nemzeti tanács szolgálatába állanak.
Ezután a nemzeti tanács póttagjai gróf Schönbornhoz, a tartományi kormányzati bizottság elnökéhez hajtattak és közölték vele, hogy lefoglalják a tartománygyűlés helyiségeit. Később a rendőrségi tisztviselők is kézszorítással a nemzeti tanács szolgálatába állottak.
A cseh delegátusok azután még átvették a haditerményt és azután a Vencel térre tértek vissza, ahol méltatták a mai nap jelentőségét. Hangoztatták, hogy a cseh szabadság ma kezdődött s a rend és a nyugalom megőrzésére hívták fel a tömeget. E jelenet előtt a város központjában nagy utcai tüntetések kezdődtek, amelyek a késő esti órákig tartottak. Cseh katonák levették sapkarózsáikat és kokárdáikat s helyükbe vörös-fehér szalagokat raktak fel. Tisztek is így cselekedtek.
Az állami épületekről levették a címereket és a császári sast s ezeket a Rudolfinumnál a Moldvába dobták. A német középületekről, a bécsi bankok fiókjainak helyiségeiről levették a táblákat.

Egy magyar ezred négy zászlóalja cirkált az utcákon

A parancsnok és a cseh nemzeti tanács tagjai között az a megegyezés jött létre, hogy a csapatok nem viselkednek ellenségesen a tüntetőkkel szemben, hanem csak a rend fenntartására őrködnek. Később a magyar katonaságot visszavonták. A felvonulások és a tüntetések a késő éjszakai órákig tartottak.

 

Pesti Napló, 1918. október 29.
Bécsben cáfolják a prágai eseményeket

Prága, október 28. Mint Bécsből jelentik, ott a mai eseményekről sokféle hírek keringenek, amelyek szerint a Národný Výbor átvette a császári és királyi hatóságok ügyeinek vezetését, és hogy ezzel kapcsolatban viharos események történtek volna. Ezzel szemben irányadó oldalról megállapítják, hogy Prágában a közigazgatást úgy mint azelőtt, most is a császári királyi kormányzóság látja el és hogy dacára a lakosság körében uralkodó jelentékeny izgalomnak és a tömegek gyakori megnyilvánulásainak, zavargások nem fordultak elő.

 

Pesti Napló, 1918. október 29.
A 28. gyalogezred kezdte a tüntetést

Prága, október 28.

A tüntetések központjában a háború folyamán sokszor emlegetett prágai háziezred, a 28. számú gyalogezred törzse állt. Ez volt az az ezred, amelyet Ferenc József uralkodása idején, az 1915. évi kárpáti harcok alkalmával tanúsított magatartása miatt feloszlattak. Azóta a Lajta melletti Bruckban volt a káder s onnan került vissza Prágába.
Cseh újságok közlése szerint a belső igazgatásban a cseh állami nyelvet nemcsak a prágai ügyészségen, hanem az országos törvényszéken és a járásbíróságoknál is életbe léptették.
Jellemző a helyzetre az a tény, hogy cseh nemzetiségű állami tisztviselők és tanítók tegnap tartott gyűlésükön egyhangúlag határozatot hoztak, amellyel a mostani magángazdasági rendszernek a cseh-szlovák államban a szociáldemokrata elvek értelmében való átváltoztatását követelik és a szocialista tisztviselő-tanácsot ismerik el az egyetlen politikai képviseletnek.

 

Pesti Napló, 1918. október 29.
Andrássy tárgyal a párizsi cseh-szlovák kormánnyal

Prága, október 28. A Národní Listy bécsi jelentés alapján azt közli, hogy gróf Andrássy Gyula külügyminiszter összeköttetésbe lépett a párizsi cseh-szlovák nemzeti kormányával.