Drasche-Lázár Alfréd portréja. Forrás: wikipedia.org

Egy ígéretes karrier

Az 1916-ban már egyre több alkalommal a cenzúra beavatkozását jelző fehér foltokkal megjelenő Pesti Napló január 19-i számában meleg hangon számolt be arról, hogy a miniszterelnökség sajtóosztályának vezetője, Drasche-Lázár Alfréd, aki ebben a minőségében a sajtó ellenőrzéséért is felelős volt, magas állami kitüntetést – a Ferenc József-rend középkeresztjét – kapott.
(A minisztertanácsi előterjesztések között a Lipót-rend lovagkeresztjének adományozására vonatkozó javaslat szerepel. Lásd az 1915. október 19-i ülés jegyzőkönyvét. )
A lap tudósítása kiemelte, hogy a kitüntetett tapintattal és lelkiismeretesen végzi munkáját, és emellett novelláival irodalmi tehetségről is tanúságot tett. A negyvenes éveiben járó tisztviselő flamand eredetű családból származott, felmenői a Dorog környéki szénbányákból vagyonosodtak meg, apja földmérőként dolgozott a családi vállalkozásában. Ő maga már huszártiszti karrierbe kezdett, ám egy balesetet követően diplomáciai pályára lépett, majd a Pénzügyminisztériumban és a Miniszterelnökségen futott be gyorsan emelkedő pályát. Nem csak a sajtóirányítást, hanem az elnöki osztályt is vezette, sőt a kormányülések jegyzőkönyvét is ő készítette. Amikor Drasche-Lázár Alfréd átvette a kitüntetést, még biztosan nem sejtette, hogy 1920. június 4-én a Nagy-Trianon palotában majd ő írja alá a békeszerződést.

Felhasznált irodalom:
Drasche-Lázár Alfréd kitüntetése = Pesti Napló, 1916. január 19.

Készítette: Egry Gábor

Drasche-Lázár Alfréd kitüntetése. Pesti Napló, 1916. január 19.
Drasche-Lázár Alfréd kitüntetése.
Pesti Napló, 1916. január 19.