Címke: Batthyány-Strattmann László

Szociális herceg

A főnemesi családok birtokait az örökség vagy a részenként történő eladás révén bekövetkező elaprózódástól a huszadik század elején a hitbizomány intézménye védte. Az 1687-ben életbe lépett törvény szerint ilyet eredetileg az uralkodó alapíthatott a birtokos kérésére,