Pesti Napló

Zugárusok „ruhaneműekkel” üzérkedtek, a miniszter hadikészletekből szerezne cipőt a lakosságnak

Címkék
áruhiány

Két „ruházati” hír jelent meg a Pesti Naplóban 1918 júliusának-augusztusának fordulóján, mindkettő áruhiányról (ruha, cipő) tudósított. Az ügyek szereplői más-más okból kerültek a hírekbe: mindenki a maga sajátos „eszközeivel” igyekezett a hiányt csökkenteni. Az első hír zugárusok elítéléséről szólt, akik a Teleki téren hatósági engedély nélkül hoztak forgalomba ruhaneműeket. Büntetésük többnapi elzárás és/vagy 100 korona bírság volt. A Pesti Napló hozzáfűzte az esethez, hogy a rendőrbíróság elrendelte: a „ruházati cikkek elkobzandók és valamennyi ruhaneműt a Népruházati Bizottság rendelkezésére bocsátják”. A bizottság értékesíteni tervezte a ruhákat és az így befolyó összeget „a rokkant katonák javára fordítják”. Valamivel örvendetesebb hírről számolt be az újság másnapi, augusztus elsejei kiadása. Eszerint a katonai tartalékokból tízmillió cipőt felszabadítanak és az ellátást így az egész országban javítani tudják majd. Erről a magyar kereskedelmi miniszter, br. Szterényi József tárgyalt a hadvezetéssel.  

Felhasznált irodalom:
Elítélt zugárusok = Pesti Napló, 1918. július 31.
Tízmillió pár cipő a polgári fogyasztás számára = Pesti Napló, 1918. augusztus 1.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Napló, 1918. július 31.
Elítélt zugárusok

A VIII. kerületi kapitányság nyolc zugárust, akiket a Teleki térről állítottak elő, ruhaneműeknek hatósági engedély nélkül való forgalomba hozása és ezekkel való jogosulatlan üzérkedés miatt vont felelősségre. Ezért Gruss Istvánnét 100 korona pénzbüntetésre, Gaal Gyulánét, Lovas Károlynét, Nassvogel Jánosnét, Benke Illést 100 koronán, Budincsevics Andrásnét kétnapi elzárásra és 50 koronára, Gacsal Istvánnét ötnapi elzárásra és 100 koronára, végül Nagy Sándort ötnapi elzárásra és 100 koronára ítélte a rendőrkapitányság. Egyben elrendelte a rendőrbíróság, hogy az adásvétel tárgyát képező ruházati cikkek elkobzandók és valamennyi ruhaneműt a Népruházati Bizottság rendelkezésére bocsátják. A Népruházati Bizottság által történő értékesítés után a befolyó összegeket a rokkant katonák javára fordítják.


Pesti Napló, 1918. augusztus 1.
Tízmillió pár cipő a polgári fogyasztás számára

Ismeretes, hogy a hadsereg kezén hatalmas bőrmennyiségek vannak felraktározva, és hogy a polgári szükséglet teljes mértékben való kielégítése emiatt nem történhetett meg. Úgy halljuk, hogy a kereskedelemügyi miniszter eredményes tárgyalásokat folytatott a hadügyi kormánnyal és sikerült a hadsereg által a polgári fogyasztás számára felszabadított cipőmennyiséget 10 millió párra felemelni. Ennek következtében a cipőellátás rövid időn belül országszerte jelentékenyen meg fog javulni, mert a törvényhatóságok újabb kiutalásban részesedhetnek.