Az Est

Tejhiányt kecskével

Sajátos vásári riportot közölt Az Est 1916 késő tavaszán: tudósítója villamosra ült, hogy saját szemével lássa az újpesti kecskevásárt. A világháború okozta áruhiány érzékenyen érintette a tejivókat is: a tejjegyet a fővárosban már 1915 novemberében bevezették. A hiány mértékét jelzi, hogy 1916 márciusában a korábban megszokott 300000 liternek csupán a fele állt a budapestiek rendelkezésére, és az 1916. tavaszi erőfeszítéseknek köszönhetően is csak a „békeszint” 60-70%-ára tudták feltornázni a napi maximumot.
Ebben a helyzetben láttak piaci rést élelmes vállalkozók, akik hegyvidéki tájakon – Erdélyben és a semleges Svájcban – vásároltak fel kecskéket, hogy budapesti, illetve Pest környéki családoknak értékesítsék azokat. „Hogy a budapestiek hol tartják kecskéiket, az bizonytalan, lehet, hogy az irodában, a hálószobában, a padláson vagy a pincében, de annyi bizonyos, hogy az utóbbi időben igen elterjedt a kecske-kultusz…” – vetette fel a budapestiek dilemmáját a tudósító. Azt azonban kénytelen volt leszögezni, hogy az érdeklődés nagy, és ottléte alatt is több üzlet megköttetett a kért 150-400 korona közötti vételáron. Tegyük hozzá: olyan korban járunk, amikor az udvaron tartott baromfi vagy sertés még egyáltalán nem volt szokatlan látvány a fővárosban.
Ugyanakkor nemcsak élelmes vállalkozók, hanem a főváros is arra jutott: kecskével is orvosolható volna a tejhiány. Igaz, vélhetően csak az „üzleti szféra” eredményeit látva: hiszen a főváros kecskéi még egy hónappal az újpesti riport után is a Gubacsi úton, a Sertésvágóhídon várták, hogy tejelésre alkalmas állapotba hizlalják őket. Addig maradtak a hagyományos erőfeszítések, így a vidéki tejfelhozatal segítése. Erre szükség is volt, mivel a MÁV csak a szállításhoz biztosította a hűtést, utána a fővárosnak kellett gondoskodnia a tej megfelelő tárolásáról. Ekkor Budapesten 4-5 jéggyár működött, közte a Kövér Lajos utcai Fővárosi Jéggyár Rt., illetve a legújabb, a Magyar Élelmiszerszállító Rt. riportban is említett Tóth Kálmán utcai jéggyára.

Felhasznált irodalom:
P.B.: Látogatás 350 kecskénél Újpesten = Az Est, 1916. április 30.
A főváros kecskéi = Az Est, 1916. május 25.
Jegeeet! Forrás: http://mienkahaz.blog.hu/2013/06/21/jegeeet (Utolsó letöltés: 2016. június 5.)

Készítette: Takács Róbert

Látogatás 350 kecskénél Újpesten. Az Est, 1916. április 30.
Látogatás 350 kecskénél Újpesten.
Az Est, 1916. április 30.