Budapesti Hírlap

Szíriusz és Meteor időjósok a felhőtlen koronázásért

A két évig sem uralkodó IV. Károlyt „szerencsétlen Habsburgként” őrizte meg az emlékezet, hiszen rövid uralma a világháborús vereséggel és a birodalom szétesésével fejeződött be. A végeredmény ismerete az emlékezés pszichológiai sajátosságainak megfelelően kihatott azokra a memoárírókra, akik a két világháború között fogtak hozzá Károly 1916. december 30-i budai megkoronázásának megörökítéséhez. Utólag már mindenki „okos” volt, és ezek a visszaemlékezések – például Hegedüs Lóránté, Nagy Vincéé, Bánffy Miklósé – sorra idézik fel az egykori „rossz ómeneket”. A király fején megbillent a Szent Korona, a koronázási dombon kissé megbokrosodott a lova, leszakadt egy csillár, vagy – és esetünkben ez lesz a legfontosabb – éppen abban a pillanatban, „mikor a sötétruhás Tisza komoly, férfias hangon háromszor kiáltotta, hogy »Éljen a király!«”, újra felhő takarta el a templomba egy pillanatra besütő napot – ahogy Bánffy Miklós írta. Az uralkodó kabinetirodai titkára, Kray István szerint azonban épp a koronázási eskü pillanatában sütött ki a nap… De az új király leendő uralmát minősítő előjelként a koronázási ünnepség időjárása már egykorúan, hetekkel a rendezvény előtt foglalkoztatta a nagyérdeműt. A Budapest Hírlap az 1916. december 16-i számában két időjóst, Szíriusz mestert és Meteort is mozgósított, akiktől azt lehetett remélni, hogy távol tartják majd a „rossz óment” jelentő felhőket, és szép időt biztosítanak.

Felhasznált irodalom:

A koronázás napján szép idő lesz = Budapesti Hírlap, 1916. december 16.
Ifj. Bertényi Iván előadása IV. Károly emlékezetéről a Politikatörténeti Intézetben
Ifj. Bertényi Iván és Romsics Gergely IV. Károlyról a MIÉRT? című történelmi műsorban
Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat–irodalmában. Budapest, 2004.

Készítette: Csunderlik Péter

Budapesti Hírlap, 1916. december 16.
A koronázás napján szép idő lesz

Egyszerre két oldalról is biztosítanak bennünket arról, hogy teljesülni fog mindnyájunknak hő kívánsága és a koronázás napján napfényes ég ragyog a főváros fölött. Semmi kétségünk benne, hogy ez így lesz, mert mindkét forrás, melyből értesülésünket merítjük, olyan, mely meghitt viszonyban van az időjárás változásait előidéző természeti erőkkel. Az egyik tekintély, a ki szép időt jósol, a közismert Sziriusz mester, aki, mióta a békekötés időpontjára vonatkozó jóslataival kudarcot vallott, ismét visszatért eredeti foglalkozásához és csupán a szelek és ködpárák járásának a megfigyelésére szorítkozik. Szerinte december 30-án, a koronázás napján egész nap szép idő lesz – és beszámol minden pontról. 30-án reggel 6-tól 8-ig nagyobb felhőzet lesz az égboltozaton. 8 órától a felhők megkezdik oszladozásaikat, a nap bujkál a felhők között. 10 óra körül már a nap kibontakozik a felhők közül és szép sugarait bocsátja le reánk. 12 órára már teljesen derült égboltozatot látunk és egész nap szép idő lesz. A felhők napnyugatról jönnek, barnásszürke színűek lesznek. Egy kissé hideg lesz. Északi szél fúj. Bátor vagyok azért fölhívni a koronázáson résztvevő urakat és úrhölgyeket, hogy meleg ruhákkal lássák el magukat, hogy a meghűléstől megóvják magukat. Mint látjuk, Sziriusz jó időt jósol, bár egyéni reputációját nem köti hozzá, mint tette békejóslataival. Annál önérzetesebben nyilatkozik Vozáry Pál, aki Meteor álnéven igazgatja a felhők járását. Jóslatának egy pontja így hangzik:
Jelenleg és a hónap legnagyobb részében Budapesttől távol lévén, így személyesen nem vezethettem Budapesten a szabályozást, ami így természetesen nem hozhat oly eredményeket, mintha azt magam személyesen vezetném s ezért azon napfényes napok, melyek a novembert oly kellemessé telték, decemberben legnagyobbrészt hiányoztak, de 21-e körül hazatérek, amidőn a napfényes napok is újra jobban kialakulnak Budapesten és környékén. Igyekezni fogok, hogy 30-a is napfényes, kellemes időt hozzon a koronázásra.
Ez a jó szándékú nyilatkozat nekünk teljes megnyugvással szolgál, mert bízunk benne, hogy időjósaink igyekezetén nem fog múlni a koronázás külső fénye.