Károlyi Mihály lemond pártelnöki tisztségéről

Károlyi Mihály lemondott az Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt
elnöki tisztéről, és 20 társával együtt kilépett a pártból. Július 17-
én vezetésével megalakult a Függetlenségi és 48-as párt.