Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Füstbe ment terv

Címkék
dohány

1916 őszétől egy igen kellemetlen jelenséggel kellett szembesülnie a bakáknak – nem, nem a ruhatetvekre gondolunk, hiszen azok a háború első pillanatától fogva életük szerves részeivé váltak – egy miniszteri rendeletnek köszönhetően: a hadtáp által biztosított dohányfejadagot drasztikusan csökkentették. Ráadásul furcsa módon nem a hátországban pihenők jártak a legrosszabbul, hanem a frontra igyekvő legénység pipázó tagjai, akik vagy lemondtak a füstölgő élvezetről, vagy áttértek a cigarettára. A tiszteket ezek a megszorítások nem érintették, ők ugyanúgy hódolhattak tovább szenvedélyüknek: napi huszonöt cigarettával, ami nagyban hozzásegíthetett a tüdőrákhoz.
A dohány hiányával a Dohánykisárusok Országos Egyesülete is komolyan foglalkozott: szeptemberi nagygyűlésükön a tagok egyhangúan megszavazták, hogy azok a fűszeresek, akik a trafikosoktól nincsenek legalább 500 lépés távolságra, ne árulhassanak dohányterméket, valamint a kávéházaktól és vendéglőktől is vonják meg a dohányeladás jogát – ezt akár a trafiktörvény első világháborús változatának is tekinthetnénk.

Felhasznált irodalom:
Kevesebb dohány a katonáknak = Pesti Hírlap, 1916. szeptember 3.
Trafikosok gyűlése = Pesti Hírlap, 1916. szeptember 4.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1916. szeptember 3.
Kevesebb dohány a katonáknak

Tekintettel a hadra kelt sereg dohányszükségletére és a magyar és osztrák államjövedék rendelkezésére álló dohánykészletekre, a hadügyminiszter – mint a Külügy-Hadügy írja – 89.974 számú rendeletével úgy a hadra kelt seregnél, mint a mögöttes országrészben a dohánnyal való ellátásra nézve intézkedik. A mögöttes országrészben a legénység az eddigi nyolc csomag helyett csak négy csomag közönséges pipadohányt kaphat, csomagonként tíz fillérért. A hadra kelt seregnél a tisztek éppen úgy, mint eddig, naponta öt szivart vagy huszonöt cigarettát kapnak. Cigaretta helyett szivarka-dohányt is lehet adni. A legénység az eddigi kiméretnek a felét kapja és pedig vagy tíz cigarettát, vagy négy napra húsz gramm szivarka-dohányt; közönséges pipadohányt a legénységnek nem osztanak ki.