Pesti Napló

Bonyolult viszonyok

Címkék
görög

A román „árulás” után a Pesti Napló szinte már rezignáltan közölte a Reuters hírügynökség tudósítását I. Konstantin görög király lemondásáról. A tudósítás szerint az uralkodót a trónörökös, György herceg követte a trónon, aki egyelőre nem menesztette a semlegességet pártoló kormányt, de felfogadta „tanácsadónak” Elefthériosz Venizéloszt, a liberális párt vezetőjét, többszörös miniszterelnököt (1906–1915. február, 1915. augusztus–szeptember), aki nyíltan állást foglalt Görögország és az antant szövetsége mellett. A lap nem különösebben titkolta, hogy szerinte a görögök hadba lépése csak (igen rövid) idő kérdése.
A saját tudósító és a megbízható információk hiánya nyilván szerepet játszott abban, hogy a lapnak sikerült vaskos álhírt közölnie. Konstantin király, aki élvezte az orosz cár védelmét, majd csak a Romanov-dinasztia trónfosztása után, 1917 nyarán mond le, és utóda nem is az elsőszülött György, hanem a másodszülött Sándor lesz. Ugyanakkor a Pesti Napló mentségére szolgáljon, hogy a görög belpolitikai és katonai helyzet egy ideje már teljesen áttekinthetetlen volt. Venizéloszt a király erővel menesztette 1915-ben, ő pedig ugyan visszavonult Krétára, de hívei 1916. augusztus végén puccsot kíséreltek meg. Ennek eredményeként az északon fekvő Thesszaloniki kikötővárosában egy második görög kormány alakult Venizélosz vezetésével. Venizélosz biztonságát a várost és környékét megszállva tartó antant csaptok szavatolták, célja pedig a bolgárok kiverése volt a megszállt Nyugat-Trákiából. (Abból a tartományból, amit Venizélosz egyébként egy évvel korábban szívesen átengedett volna nekik, ha az antant kompenzálja Görögországot Kis-Ázsiában és Bulgária csatlakozik a szövetséghez.)
Ugyanakkor a király hívei paramilitáris alakulatokat szerveztek, ezek pedig előbb Venizélosz híveit félemlítették meg Athénban, majd november folyamán összecsapásokra is sor került a francia csapatokkal. Mindez azonban nem különösebben zavarta a Szaloniki-frontot.

Felhasznált irodalom:
Lemondott a görög király = Pesti Napló, 1916. szeptember 3.
A görög forrongás = Pesti Napló, 1916. szeptember 3.

Készítette: Egry Gábor