Népszava, 1914

Az angolok „teknősbékája” – a tank első bevetése

Címkék
haditechnika

Az angolok új hadigépet használnak néhány nap óta. Az új hadigép tulajdonképpen páncélos automobil, amely már szerepelt is a somme-i fronton. […] A gép egy óriási teknősbékához hasonlít.” 1916. szeptember 15-én küldték harcba az angolok az első igazi modern harckocsit, a Mark I-et a somme-i fronton. Erről az eseményről tíz nappal később már be is számolt a magyar olvasóknak a Népszava, megemlítve az új hadigépnek a gyártásnál használt megtévesztő fedőnevét, a ma már közismert „tank”-ot (tartály). A tankok első bevetése nem volt túlzottan sikeres: műszakilag még megbízhatatlanok voltak, elakadtak, és elsőre nem feltétlen a tűzerejük, mint inkább a látványuk és hangjuk volt riasztó az ellenfélnek – egyes szakaszokon a német katonák egyszerűen elmenekültek a közeledő ismeretlen harci eszközök elől. De ha a somme-i csatában vagy az I. világháborúban még nem is a tankok játszották a döntő szerepet, a technika gyors fejlődésével a helyzet gyorsan változott, és a II. világháborúra a harckocsik döntően átalakították a szárazföldi hadviselést.

Felhasznált irodalom:
Az angolok „teknősbéká”-ja = Népszava, 1916. szeptember 26.
Tarján M. Tamás: 1915. szeptember 6. Legyártják az első tankot
100 éves a TANK

Készítette: Ignácz Károly


Népszava, 1916. szeptember 26.
Az angolok „teknősbéká”-ja

Hágából jelentik: Az angolok új hadigépet használnak néhány nap óta. Az új hadigép tulajdonképpen páncélos automobil, amely már szerepelt is a somme-i fronton. A föltaláló Swinton angol műszaki tiszt. A gép egy óriási teknősbékához hasonlít. A találmányt egészen addig a pillanatig, amíg meg nem jelent a harctéren, titokban tartották. A gépet Midland-ben állították elő és pedig minden egyes darabját más gyárban. A „Daily Express” azt írja, hogy az új hadigép neve „tank’s”, ami tulajdonképpen spiritusztartályt jeleni. Ez a név úgy keletkezett, hogy azokban a gyárakban, ahol a hadigép egyes részeit készítették, azt a hírt terjesztették el, hogy a lemezek spiritusztartályokhoz valók.