Magyarország

1915 végéig hétszer halt meg a német trónörökös

Címkék
német

Akár az influenzavírus téli időben, úgy terjedtek a világháború idején a legkülönbözőbb típusú álhírek. Bizonyos szempontból az álhírek koronahercegének lehet tekinteni a különösen jelentős személyek ál-halálhíreit. A Magyarország 1915. december 2-i számában az USA legrégebbi és legjelentősebb német nyelvű napilapjának, a New Yorker Staats-Zeitungnak összeállításáról számolt be, amelyben összeszedték, hogy csak 1915-ben hányszor keltették halálhírét a német trónörökösnek, Vilmos koronahercegnek. E szerint – eltekintve a puszta sebesülésektől – hétszer adtak hírt a nyugati fronton az 5. hadsereget vezénylő trónörökös haláláról: végzett vele merénylet, de srapnellövés is. Bizonyára kilenc élete lehetett a trónra sosem jutó Vilmosnak, mert végül csak 1951-ben hunyt el, 69 évesen, immáron az NSZK-ban, tíz évvel élve túl fölöttébb hosszú életű édesapját.

Felhasznált irodalom:
Mi minden nem történt a német trónörökössel = Magyarország, 1915. december 2.

Készítette: Csunderlik Péter

Magyarország, 1915. december 2.
Mi minden nem történt a német trónörökössel

A „New Yorker Staat-Zeitung” érdekes kimutatást közöl arról, hogy a háború folyamán milyen hírek jelentek meg a német trónörökösről. Folyó év augusztus 18-án: a trónörökös a francia fronton halálosan megsebesült és az aacheni kórházba vitték; 20-án Berlinben merényletet követtek el ellene és egyik lábát amputálni kellett; 24-én a merénylet következtében meghalt. A lapszerkesztőt, aki erről hírt adott, kivégezték; szeptember 4-én a trónörökös a német-francia fronton öngyilkosságot követett el és meghalt; 13-án a francia fronton kapott sebeiben Brüsszelben meghalt. A sors különös tragédiája, hogy ugyanabban a kórházban hal meg fivére, Adalbert herceg. 15-én halálra sebesül a Verdun elleni támadásnál és elesik; 16-án Orosz-Lengyelországban srapnellövés éri, minek folytán 18-án meghal; október 2-án Nancy közelében halálosan megsebesül, családja odautazik, hogy még egyszer lássa; 24-én minden francia lap közli a trónörökös temetéséről szóló tudósítást. Egész Berlin és egész Németország gyászba borult.