Az első világháború hatására ütemesen nőtt a női munkavállalók száma. A nők olyan foglalkozási ágakban is feltűntek, ahol korábban csak kis számban vagy egyáltalán nem voltak jelen. Dolgoztak nők a mezőgazdaságban, az iparban, a közlekedésben, a vendéglátásban és ugrásszerűen nőtt a számuk a tisztviselők között is.  Tovább...
Parlamenti többség nélkül kormányozni próbáló kabinet, egymást eláruló politikusok, kompromisszumra képtelen pártok, letartóztatott radikálisok – az efféle megosztott elit még békeidőben is destabilizálna egy államot, de Magyarország ilyen politikai garnitúrával vágott neki az I. világháború utolsó évének. Tovább...
A Goldberger család története a politikával 1848 óta fonódott össze: az óbudai textilgyárosok a forradalom és szabadságharc mellé álltak, ezután hosszú időre „feketelistára” kerültek, majd 1857-ben Ferenc József gesztusként ellátogatott a céghez, hogy jelezze, megbocsátott nekik.  Tovább...
Máig vitatott, hogy pontosan mi történt, annyit azonban tudni lehet a Monarchia haditengerészetének legnagyobb zendüléséről, hogy Magyarországon általában csak kényszeredetten vagy félreértelmezve – Horthyt sokszor tévesen belekeverve – emlékeztek a felkelésre. A délszláv országokban viszont mind a mai napig nagy terjedelemben foglalkoznak a szakértők a matrózlázadással. Tovább...
A magyar belügyminisztérium 1918 elején a háborús vérveszteség pótlására akart akciót indítani. Elsősorban az amerikai magyarokat akarták megnyerni, hogy térjenek vissza az óhazába, pótlandó az iszonyatos emberhiányt. Jellemző, hogy a kínálkozó üzleti lehetőségre német hajótársaságok próbálták rávetni magukat – ám hiába. Tovább...
Pesti Hírlap, 1914
Budapest időrendben második főpolgármesterének nevét ma egyetlen fővárosi közterület sem őrzi – mindenkit vigasztaljon a tudat, hogy a család talán legismertebb tagjáét, Márkus Emíliáét ellenben igen. Tovább...
Az első háborús tél végéhez közeledve – noha a Kárpátokat még hó borította – egyre égetőbb kérdésként merült fel a tavaszi mezőgazdasági munkák megkezdése. A természet nem várt a békekötésre, a mezőgazdaság pedig Tovább...
Bár a nagy emberveszteségek miatt egyre idősebbeket hívtak be, voltak gyerekkatonák is az I. világháborúban. Az Anno Filmklub a Nyugaton a helyzet változatlan című filmet vetítette legutóbb. Tovább...
Az első világháború során Németország nem bírta volna négy és fél éven át a küzdelmet, ha nem az övé a világ legerősebb vegyipara. A német vegyészek legalább annyit hozzátettek a küzdelemhez, mint a tábornokok, Tovább...
A háború hátországában a megváltozott viszonyok a férfi és női szerepekről való gondolkodás átalakulásának is jelentős lökést adtak. A nőkérdés előtérbe kerülését üdvözölték a szociáldemokraták, akik ezt az általános társadalmi fejlődés és haladás egyik fontos részének tartották. Tovább...
Cattaro neve a cattarói matrózlázadásról vált nevezetessé: az 1918. február 1–3. között kitört felkelés során a Monarchia ott állomásozó hajói közül többön is a matrózok vették át a parancsnokságot, és követeléseket fogalmaztak meg a hadvezetőség felé. Tovább...
Közel hatvan évig, 1870-től 1929-ig tartott a pápák önként vállalt vatikáni fogsága, azaz miután az Olasz Királyság csapatai elfoglalták Rómát, a katolikus egyház vezetői tiltakozásul nem hagyták el új (kényszer)lakhelyüket, nem léptek olasz földre. 1915-ben egy közeli természeti csapás miatt azonban XV. Benedek mégis – kivételesen és ideiglenesen – feladta elzárkózását. Tovább...