Frontszínházi előadás. Vasárnapi Újság, 1917

„Ferenc József azt üzente…” Színpadon a háború

„Mögöttem felkötött kezű sebesült közkatona ült” – kezdte tudósítását a Pesti Napló szerzője a Varsótól az Adriáig című darab 1914. szeptember 15-i ősbemutatójáról.

„A bal keze volt vastagon bepólyázva, arcán átütött a nehéz napok nyoma, a fáradtság barázdái, és tágra nyílt szemével mereven nézett a színpadra. Alig néhány napja még ott küzdött északon az orosz ellen és srapnel hullása, golyók süvítése közben aligha gondolt arra, hogy színház is van a világon, és hogy ő nemsokára kényelmes karosszékben fog ülni és egy színházi előadáson fog szórakozni. Felgördült a függöny, megindult a játék és a sebesült katona, aki az imént milliók harcában vett részt, most könnyektől homályos szemmel meredt a színpadra, ahol a nagy küzdelem apoteózisát, a maga tetteinek dicsőítését látta” – folytatódik a cikk. „Talán csak most tudta meg, hogy amikor ott fönn, az északi csatatereken küzdött, egy elnyomott nép imádkozott érte, rabláncra fűzött emberek reménykedő sóhajtása szállott feléje – Lengyelország várta, hogy fölszabadítsák az orosz iga alól” – fejeződik be a gondolati ív, amely a háború első hónapjaiban előadott propagandisztikus célú darabok mindegyikéről elmondható lett volna.

A propaganda azonban csak egyetlen szelete volt a háborús színház nagy problémájának. A bejáratott, jelentős közönséggel rendelkező színházaknak már az első napokban szembesülniük kellett azzal, hogy művészeik nagy részét utolérte a katonai behívó, ráadásul az állami színházak közül többet még ideiglenesen be is zártak. A következő évad oly sok gonddal megtervezett repertoárja ellehetetlenült, és a háborús lelkesedés, lelkesítés igénye és vágya mintha nem igazán kedvezett volna a klasszikusoknak. A háború a színházra nézve is gyökeres változásokat sejtetett.

Az új helyzetben a gyorsan elkészíthető, tömegekhez szóló, egyszerű jellemekkel operáló színdarabtípusok szerepe nőtt meg. A népszínmű és a népszínmű alapjain építkező, olykor csak lazán egybefűzött képekből álló művek már az augusztus végi, szeptember eleji nyitásra elkészültek. A rendezők és dramaturgok nem féltek a klasszikusok „adaptálástól” sem – így került a Peleskei nótáriusba egy szín kozákokkal. Megjelent a háborús revü is. A Népopera (a későbbi Erkel Színház) Vörös ördögök című revüjének (a színlap szerint énekes játék a jelenkorból) egyik jelenetében minden előadáson más ismert színész adott „rögtönzött hangversenyt” szeptember közepétől. Az is gyakori volt, hogy a népszínművek egyes jeleneteit revüszerűen átdolgozták, a Vígszínház Előre című előadásának (hazafias színmű) egyik jelenetében Kőváry Gyula, Magyary Lajos és Papp János énekeltek katonadalokat. Az új darabok nem szorultak Budapestre, késő ősszel a vidéki turnézó színtársulatok repertoárját is ezek töltötték meg.

Az új darabok üzenete meglehetősen egyszerű volt. A háború a szabadságért folyik, a magyar szabadságharcot leverő oroszok és a már 1848-ban is „reakciós” szerbek ellen. Mindenki helye a harcban van, ez a háború békíti össze Kossuth Lajos eszméit és Ferenc József uralkodását. Mindezt szinte szájbarágósan fejezték ki az olyan címek, mint Ferenc József azt izente… A társadalmi ellentétek feloldódnak a szabadságért folytatott küzdelemben, miként azt a háborúhoz megtérő szocialisták figurái jelezték. Végül pedig a magyarok és szövetségeseik, a németek (mintha a k. u. k. hadsereg másik fele nem is létezne) felszabadítják Európát. Ez is alkalmat adott történelmi sztereotípiák újrafelhasználására, a Varsótól az Adriáig darab témája Lengyelország felszabadítása volt, amit végül egy magyar huszártiszt és egy lengyel leány beteljesült szerelme pecsétel meg. A felszabadítottak közt kaptak helyet az orosz elnyomás alatt szenvedő zsidók is. Az ő drámájuk azonban kellően összetett volt, egyúttal pedig az asszimiláció perspektívájából nézve kellően izgalmas ahhoz, hogy komolyabb drámának is témát adjanak, mint például Bródy Sándor 1915-ben írt Lyon Lea című műve. Ez azt is jelentette, hogy a következő évektől a háború már sokkal árnyaltabb módon tűnt fel a színpadokon, hiszen az első hónapok lelkesedése után a színházak visszatértek a hagyományos repertoárjukhoz. Ezek a darabok – Bródyé mellett példaként említhető Bíró Lajos Hotel Imperial című, 1917-ben született műve – persze bőven belefértek ebbe is.

Frontszínház - kívülről. Vasárnapi Újság, 1917
Frontszínház – kívülről.
Vasárnapi Újság, 1917


Mindazonáltal a könnyű műfaj továbbra is meghatározó maradt, csakhogy már operett és vígjáték formájában. Az 1917-ben beinduló frontszínházak is elsősorban ezeket játszották, és nem meglepő módon ezt állították színpadra a hadifogolytáborokban is. Az operett népszerű volt mindkét oldal lövészárkaiban, az antant hadsereg katonái is jórészt ezt nézhették az ott már jóval korában létrehozott katonai társulatok előadásain.

Frontszínház nézőtere. Vasárnapi Újság, 1917
Frontszínház nézőtere.
Vasárnapi Újság, 1917


A revük, népszínművek és operett-előadások egyúttal a jótékonyság, a háborús áldozatok javára történő gyűjtés kedvelt színterei voltak. A londoni Lyric Theater 1914 szeptemberében Oscar Strauss A bátor katona című művét újította fel egy alkalomra, jótékonysági céllal. Az egyik főszerepet játszó Derek Oldham később ugyanezt a szerepet játszotta, immár katonaként, Franciaországban és a szaloniki fronton is. A színházi propaganda azonban nem feltétlenül ért itt véget. A Pesti Napló két hét késéssel számolt be a londoni előadásról. Azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy a közönség állítólag nem akart német művet hallgatni, tüntetésbe kezdett, majd rákényszerítette a zenekart az angol himnusz eljátszására, végül visszakövetelte a pénzét. Erről az egyébként is nehezen hihető történetről a The Times tudósítása persze mit sem tud. De az egyre súlyosabb információs zárlat mellett Budapesten ez így pont megfelelt propagandának.

 
Felhasznált irodalom:
Gerő András: Nemzeti delírium = Élet és Irodalom, 2014. július 25.
Mészáros Ákos: A függöny felgördül = Új Ember, 2014. szeptember 21.
Schöpflin Aladár: Hotel Imperial. Bíró Lajos színdarabja a Magyar Színházban = Nyugat, 1918/5.
Szász Zoltán: Lyon Lea és a pesti közönség = Nyugat, 1916/2.
Tegzes Ferenc: Siklós az első világháború és az antant-szerb megszállás időszakába
„The Chocolate Soldier” Again = The Times (London, England), 1914. szept. 7.

 
Készítette: Egry Gábor