Pesti Napló

Drágul a világítás Budapesten

„A főváros pénzügyi bizottságának keddi ülésén elfogadták a világítási ügyosztály előterjesztését, amely szerint a főváros a gáz árát huszonhat fillérről harminchatra emeli fel, a villamos áramét pedig kilenc fillérről tizenegyre” – írta a Pesti Napló 1918. október 5-én. A hírből több dologra is következtetni lehet: egyrészt Budapesten ekkor még a gázvilágítás is jelentős szerepet játszott, nemcsak elektromos áramot használtak világításra. Másrészt az is kiderül, hogy a gáz ára jobban emelkedett, mint a villanyé: 38 százalékkal az áram 22 százalékával szemben. A városvezetés nyilatkozatából ugyanakkor kitűnt az is: a drágulás „csak a háborús időkre vonatkozik”. Gázlámpák még az 1970-es hetvenes években is működtek Budapesten, például az Óbudai Gázgyár lakótelepén, sőt 2010-ben földgázzal működő lámpák égtek a budai Várban. Az Állatkertben 1984-ben állandóan világító gázlámpákra a híres sajtólevelező, Del Medico Imre a Budapest című folyóiratban hívta fel a figyelmet. Az Állatkert vezetősége válaszában azt írta, hogy a lámpák a Fővárosi Gázművek tulajdonában vannak, és a városligeti intézménynek ezek csak gondot okoznak: szivárog belőlük a gáz és emiatt platánfákat kellett kivágniuk.

Felhasznált irodalom:
A világítás árának emelése = Pesti Napló, 1918. október 5.
Levél a levélre, avagy miért égnek a gázlámpák az Állatkertben = Budapest, 1984/10. 29.
Csordás Lajos: Gáz Matyi és az izzó harisnyák = Népszabadság, 2010. június 24.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Napló, 1918. október 5.
A világítás árának emelése

A főváros pénzügyi bizottságának keddi ülésén elfogadták a világítási ügyosztály előterjesztését, amely szerint a főváros a gáz árát huszonhat fillérről harminchatra emeli fel, a villamos áramét pedig kilenc fillérről tizenegyre. Déri alpolgármester kijelentette, hogy az áremelés csak a háborús időre vonatkozik. Napirend előtt Havass Rezső szóvá tette az utcai locsolás és a köztisztaság sok hibáját. Az alpolgármester utalt a nehézségekre, amelyekkel a köztisztasági hivatal küzd. A napirend többi pontját vita nélkül elfogadták. A Medgyaszay-színház engedélyezési ügyét levették a napirendről, mert még előzetes tárgyalásokat igényel.