Címke: IV. Károly

A megbocsátás erénye

Az új uralkodó megkoronázása alkalmából kihirdetett amnesztia az ilyenkor szokásos gesztusok egyike volt. IV. Károly trónra lépése alkalmából is megindultak az erre vonatkozó tárgyalások – hiszen amnesztiát csak az igazságügy-miniszter előterjesztésére hirdethetett.

Szíriusz és Meteor időjósok a felhőtlen koronázásért

A két évig sem uralkodó IV. Károlyt „szerencsétlen Habsburgként” őrizte meg az emlékezet, hiszen rövid uralma a világháborús vereséggel és a birodalom szétesésével fejeződött be. A végeredmény ismerete az emlékezés pszichológiai sajátosságainak megfelelően

„Csak magyar árulója nem akadt a királynak” – A Budapesti Hírlap üdvözlete IV. Károlynak

Ferenc Ferdinánd 1914. júniusi 28-i szarajevói meggyilkolását nagy megkönnyebbüléssel fogadta a magyar politikai elit, mivel nyílt titok volt, hogy a trónörökös rezidenciáján, a Belvedere palotában az Osztrák-Magyar Monarchia olyan föderalista átszervezését tervezik, amely egyszer és mindenkorra véget vetett volna Magyarország kiváltságos, „társbirodalmi” státuszának.