Az Est

Belügyminiszteri nyilatkozat a rend fenntartásáról és az alkotmányozó gyűlés összehívásáról

Az Est 1918. november 3-án közölte gróf Batthyány Tivadar belügyminiszter – a frissen hatalomra került Károlyi-kormány tagjáról van szó – nyilatkozatát a rend fenntartásáról. A politikus elmondta, hogy alig egy-két napja foglalta el a hivatalát, de azóta minisztertársaival és a Nemzeti Tanáccsal együtt „elsősorban a közrend biztosítására” fordította a figyelmét. A „nagy átalakulás elkerülhetetlen izgalmai mellett ma már a rend helyreállításáról tehetek kijelentést” – mondta Batthyány az őszirózsás forradalom első napjairól, majd hozzátette: „A fővárosban teljes a rend. Nagyon kérem a közönséget, hogy mindenféle nevetséges ijesztgetéseknek fel ne üljön.”
A politikus elmondta: a minisztérium legsürgősebb munkája a választójog azonnali megalkotása. A cél, hogy alkotmányozó gyűlést hívjanak egybe. „A nemzetőrség felállításán céltudatosan dolgozunk és hitem szerint e tekintetben a közönség teljesen meg lehet nyugodva”.
Ám Az Est a belügyminiszter nyilatkozata alatti cikkében arról írt, hogy a „csőcselék pusztításának megakadályozására és a leszereléssel járó bonyodalmak sima elintézésére a rendőrség valósággal átszervezte magát”. Dietz Károly főkapitány és helyettesei éjszakai tanácskozás után, reggelre új tisztviselőket neveztek ki. „A főkapitányságon meg vannak arról győződve, hogy Budapesten hamarosan helyreállnak a normális viszonyok” – írta a lap.
„Apró fosztogatásokat és rablásokat” jelentettek ezekben a napokban Budapestről. Nyolc katona állított be az Attila utca 60. szám alatti házba, és rátámadtak egy 19 éves munkásnőre. Ezután a „Nemzeti Tanács nevében” (ez a forradalom hatalmi szerve volt) lehúzták a cipőjét, miután szerintük az „kincstári bőrből készült”. Ezek a katonák a Döbrentey utca 9-ben is elraboltak egy lakótól egy pár cipőt. A Külső-Terézvárosban egy villába szintén fegyveres katonák hatoltak be, ők is a Nemzeti Tanács nevében kutatták át az épületet, amelynek tulajdonosa a távozásuk után vette észre, hogy „ékszerei és értékes holmijai eltűntek”. A ferencvárosi pályaudvaron rabló katonák és az őrség egymásra is lőttek éjjel: egy vasúti fékező életveszélyesen megsérült. Egy másik munkást pedig „hasonló körülmények között” a konzervgyárban ért halálos lövés.
A rendőrség közben a szakszervezetek (vagy ami ezzel akkor még egyenértékű volt, a szociáldemokraták) bevonásával megkezdte a Népőrség szervezését. Közös tanácskozásukon „Böhm Vilmos, a mozgalom irányítója, Landler Jenő és Bíró Dezső, a mozgalom szervezője vettek részt. A népőrség önként beálló, díjazás nélküli megbízható munkásokból és díjazott vállalkozókból áll. Lőfegyvereket kapnak és vörös karszalaggal jelölik meg őket.” A belügyminisztérium egymillió koronát ad, s „ez lesz az új rendőrség legfontosabb szerve, ők fogják megvédeni a középületeket, raktárakat és vasútállomásokat” – írta Az Est. Ekkoriban különböző szervek alakultak rendfenntartásra: Pesten a civilek polgárőrségeket, a szociáldemokraták népőrségeket szerveztek. Vidéken is előfordult, hogy kétféle testület alakult. Egerben például egymás mellett létezett az inkább katonai szabályozás alá eső nemzetőrség, illetve a főleg a civil lakosságból toborzott polgárőrség – erről is beszélt a nemrégiben Egerben megrendezett, 1918: vég és kezdet című konferencián az Eszterházy Károly Egyetemen tanító Bartók Béla.

Felhasznált irodalom:
Batthyány belügyminiszter a rend fenntartásáról = Az Est, 1918. november 3.
Intézkedések Budapest rendjének biztosítására = Az Est, 1918. november 3.

 Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Az Est, 1918. november 3.
Batthyány belügyminiszter a rend fenntartásáról

– Az Est tudósítójától —

Gróf Batthyány Tivadar belügyminiszter ma délelőtt fogadta Az Est munkatársát és a következőket mondotta:
— Hivatalomat tegnapelőtt este foglaltam el és azóta minisztertársaimmal és a Nemzeti Tanáccsal egyetértőkig elsősorban a közrend, biztosítására fordítottam figyelmemet. Hála az összes illetékes tényezők lelkes és erélyes együttműködésének, közölhetem, hogy a nagy átalakulás elkerülhetetlen izgalmai mellett ma már a rend helyreállításáról tehetek kijelentést.
— A fővárosban teljes a rend.
Nagyon kérem a közönséget, hogy mindenféle nevetséges ijesztgetéseknek fel ne üljön.
— A minisztériumban a legsürgősebb munka most az alkotmányozó gyűlés egybehívása végett a választójog azonnali megalkotása, valamint az egyesülési és gyülekezési szabadság törvényes rendezése.
— Tegnap különben az internált, magyar és idegen honosok felszabadítását rendeltem el.
— Erősen dolgoznak összes szerveink. A nemzetőrség felállításán céltudatosan dolgozunk, és hitem szerint e tekintetben a közönség teljesen meg lehet nyugodva.