Pesti Napló

Bárói méltóságot adományoz a király Ullmann Adolf nagybankárnak

Címkék
kitüntetés

Ullmann Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának a király a magyar bárói méltóságot adományozta. IV. Károly azzal indokolta „baranyavári Ullmann Adolf” bankalelnök és vezérigazgató kitüntető címét, hogy „a közgazdaság terén szerzett” érdemeket. A Pesti Napló szerint a „társadalom és a gazdasági világ széles körei őszinte rokonszenvvel köszöntötték legfelsőbb kitüntetése alkalmából a Hitelbank érdemes alakját”.
Ullmann egy olyan bank élén állt, amely nemcsak a magyar gazdaságot, hanem ezen belül az első világháború idején kulcsfontosságúvá vált hadiipart is meghatározta. (A pénzintézetet a bécsi Rothschildok és a Creditanstalt alapította még a XIX. század utolsó harmadában. 1913-ban már a Hitelbank csoportjához 63 iparvállalat tartozott, elsősorban a bányászatban, a cukoriparban, a gép- és villamossági iparban és az olajfeldolgozásban. Ehhez fogható erővel az adott korban csak a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank rendelkezett.) Ullmann pénzintézete nem egyszerűen hitelekkel támogatta a fegyvereket, muníciót és más hadfelszereléseket gyártó cégeket, hanem sokszor direkt vagy áttételes tulajdonosa is volt hadiipari vállalatoknak.
A bank 1918 márciusában ünnepelte fennállásának félévszázados évfordulóját is. A Pesti Napló akkor behízelgő modorban írt a pénzintézetről és vezetőjéről, Ullmann Adolfról: „Az intézet alapításának félszázados évfordulója nemcsak a hitelbanknak ünnepe, hanem az egész magyar gazdasági élet szempontjából fontos dátum. (…) Azokban az igazi fényes sikerekben, melyek a Hitelbank pályafutásának utolsó évtizedét szegélyezik és amelyek a fejlődés útján nagy lépéssel vitték előre az intézetet, jelentékeny része van a jubiláló Hitelbank vezérigazgatójának, Ullmann Adolfnak.”

Felhasznált irodalom:
Az ötvenéves Hitelbank = Pesti Napló, 1918. március 17.
Báró Ullmann Adolf = Pesti Napló, 1918. április 16.
Ránki György: A Magyar Általános Hitelbank a 20-as években = Történelmi Szemle, 1982/1. 67-81.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Pesti Napló, 1918. április 16.
Báró Ullmann Adolf

A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy a király baranyavári Ullmann Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank alelnöke vezérigazgatójának a közgazdaság terén szerzett érdemei újabb elismeréséül a magyar bárói méltóságot adományozta. A társadalom és a gazdasági világ széles körei őszinte rokonszenvvel köszöntötték legfelsőbb kitüntetése alkalmából a Hitelbank érdemes alakját.