Pesti Napló

15 perc hírnév

Mai szemmel megdöbbentő hírekről számolt be a Pesti Napló 1918. október 12-én, a Magyar ezredek sikere Verdunnél című, a hadi helyzetet összefoglaló cikkében. Miközben a mai Koszovó területén a bolgárok szeptember végi összeomlása miatt a Monarchia éppen Prizrent és Pristinát volt kénytelen feladni, a végóráit élő birodalom egyes egységei a világháború leghírhedtebb vérszivattyújánál, Verdun közelében teljesítettek szolgálatot. A német arcvonalat segítették tartani a részben magyar nemzetiségű katonai egységek. Átütő sikerről – a cikk címével ellentétben – persze szó sem volt. Mindössze annyi történt, hogy az általános német visszavonulás közepette a Monarchia segéderői a nyugati fronton feltartóztattak egy, alighanem kisebb jelentőségű támadást. Ezzel persze a világháború menetén semmit sem változtattak, de a Pesti Naplónak alkalmat adtak a lelkendezésre. Az október 11-i hadiesemények során a franciaországi Beaumont-nál Metzger altábornagy csapatai között az egyesített 17., 25. és 31. vadászzászlóaljak „különösen kitüntették magukat”: „nagyszerű magatartásukkal megakadályozták, hogy az ellenség makacs és elkeseredett támadásai dacára csak egy lépésnyi területet is nyerjen”.
Metzger altábornagy három év múlva halt meg – a Pesti Napló így emlékezett rá: „a háború elején a hadsereg-főparancsnokság operációs osztályának feje volt és nagy része volt a gorlicei áttörés végrehajtásában”, vagyis a nyugati fronton töltött idejét meg sem említették (ahogy az olasz fronton vívott harcait sem). Sem az 1921-es Pesti Napló, sem a modern osztrák hadtörténészek nem tulajdonítanak stratégiai szerepet a nyugati fronton lévő Monarchia-beli egységeknek, s az ezeket a csapatokat részben irányító Metzger ekkori tevékenységének – mindez csak 1918 őszén számított.

Felhasznált irodalom:
Vadász-zászlóaljaink hőstette Verdunnél. IN: Magyar ezredek sikere Verdunnél = Pesti Napló, 1918. október 12.
Metzger altábornagy meghalt. = Pesti Napló, 1921. július 29.
Metzger, Josef (1870-1921), Feldmarschalleutnant = Österreichisches Biographisches Lexikon. Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung.
Österreich-Ungarns Truppen an der Westfront (Erster Weltkrieg) = de.wikipedia.org.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Napló, 1918. október 12.
Magyar ezredek sikere Verdunnél

Saint-Étienne és az Aisne között is visszavonulnak a németek — Prizrent és Pristinát kiürítettük — Allenby tábornok 75000 foglyot jelent Palesztinában

A háború eseményei — A hadihelyzet

[…]

Nyugati harctér
Vadász-zászlóaljaink hőstette Verdunnél

Sajtóhadiszállás, október 11. A nyugati arcvonalon Beaumont-nál Metzger altábornagy csapatainak harcában a Marschan alezredes parancsnoksága alatt egyesített 17., 25. és 31. vadászzászlóaljak különösen kitüntették magukat. Nagyszerű magatartásukkal megakadályozták, hogy az ellenség makacs és elkeseredett támadásai dacára csak egy lépésnyi területet is nyerjen.